Het open vuur laait hoog op, maakt zichbaar de omringende wereld.

Leren kijken, het lijkt zo simpel maar het vergt heel wat expertise. Om beeldend werk te leren maken is het van het grootste belang te leren kijken. Dit doe ik door met veel enthousisme gerichte kijkopdrachten te geven en de leerlingen eindeloos veel bevestiging te geven. Kinderen echt zien, waardoor hun zelfvertrouwen groeit en daarmee hun inzet en interesse. Hierdoor ontstaat inspiratie, waardoor de kwaliteit van hun tekenen en schilderen toeneemt.

Dit is mijn missie, het ontplooien van talenten, en al doende maken de leerlingen de omringende wereld zichtbaar. 

De beeldende aspecten worden in een degelijk geconstrueerd plan per leerjaar aangeboden. Het sluit naadloos aan op de ontwikkelingsfases van de leerlingen. Ook de materialen en technieken komen gestructureerd aan bod. Ik vind dat leerlingen op de middelbare school eerst gedegen, ambachtelijk kunstonderwijs horen te krijgen. De basis van de beeldtaal leren beheersen en het vakmanschap van het tekenen en schilderen aangeboden moeten krijgen. Pas daarna zullen de leerlingen, steeds zelfstandiger door activerend onderwijs, procesmatig leren werken. Waarbij de docent uiteindelijk de rol van procesbegeleider en motivator heeft en vooral werkt vanuit de individuele begeleiding. Dan zal de verantwoordelijkheid bij de leerlingen komen te liggen. Zo leren ze vanuit het proces en het product om beeldende processen aan te gaan, zowel in de breedte als in de diepte. Ze leren interpreteren en kunnen dan vervolgens conceptueel werk gaan maken. Vanuit de vorm naar de inhoud, maar altijd met zo veel mogelijk plezier!

Mijn reikwijdte is schooloverstijgend; ik verhoog het enthousiasme voor Beeldende Vormgeving niet alleen binnen de school maar ook daarbuiten. 

de Amsterdamse tekenjuf, privetekenles aan volwassenen en kinderen

  • Priveles Zowel op het Geert Groote College als daar buiten geeft ik met veel plezier tekenles. Heb je ook zin om te leren tekenen of schilderen? Alleen of samen met je kind? (06-24218688).
  • De Stichting Nederlandse Portretprijs heeft mij gevraagd in mijn hoedanigheid als docent Portretkunst om deel uit te maken van de selectiecommissie van De Nederlandse Portretprijs: "Wij hebben u gekozen omdat u een grote staat van verdienste heeft op het gebied van de portretkunst", 2016
  • Docent zomertekencursus voor volwassenen, Ons Buiten 2010-2014. Deze lessen gaf ik met veel enthousiasme omdat het heel leuk is om volwassenen te leren tekenen en schilderen maar ook spannend want het vraagt om een heel andere benadering.
  • Lid portretschildergroep 'koppenbijelkaar', 2008-2011 Wekelijks wordt er portret getekend. Een filmpje met dit werk staat in schetsen
  • Schilderles Portretschilderen klas 12 RSC 2012, het filmpje vind je onderaan de rechterzijde in Galerie onder leerlingenwerk 
  • Nachtwacht versus Nachtwacht, periode Kunst, maart 2016. Waarin mijn 7e klas mentorleerlingen hun eigen Nachtwacht hebben geschilderd en ermee naar het Rijksmuseum zijn geweest, filmpje ook in leerlingenwerk
  • Het Koeientunneltje, een project waarbij de leerlingen van de 10e en 11e klas van het RSC een fietstunnel beschilderd hebben in opdracht van de gemeente Haarlem olv beeldend kunstenaar Ron Cornet en tekenleraren Eloy Bruins en Berni van Gils. Het is geopend door de wethouder Publieke Werken en het haalde het Haarlems Dagblad, 2007 publicaties
  • 'Mijn wijk en ik', dit magazine is het resultaat van het project MIJN WIJK EN IK, dat op het Huygens College te Amsterdam van september 2006 tot en met april 2007 in de lessen Culturele en Kunstzinnige Vorming werd aangeboden. Dankzij subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst in het kader van de Plus-regeling Cultuureducatie kon het bijzondere samenwerkingsverband tussen vmbo-leerlingen hun ouders of verzorgers, beeldend kunstenaars en kunstdocenten tot stand komen. Ik heb 21 allochtone leerlingen een zelfportret laten schilderen en ze geleerd te kijken naar zichzelf waardoor hun zelfvertrouwen toenam, 2007 ‚Äč publicaties
  • 'Berni van Gils, portret in opdracht', eigen bedrijf. Eigenlijk ben ik verbindingskunstenaar, ik kan de brug slaan tussen kunst en kunsteducatie. Mijn werk vind je in Galerie